Bohoslužby

PONDELOK

 19:00 hod.

UTOROK

 7:30 hod.

STREDA

 19:00 hod.

ŠTVRTOK

19:00 hod.

PIATOK

 7:30

prvý piatok – 19:00

NEDEĽA

8:30 hod.

10:00 hod.

(pozn. farská – hrubá sv. omša 10:00

počas letných prázdnin nie je)

PRIKÁZANÝ SVIATOK

v pracovný deň / čas sv. omše ostáva, ako je v týždni

v deň pracovného pokoja / sv. omše sú ako v nedeľu

TOMKY:

NEDEĽA

11:30 hod.

PRVÝ PIATOK

17:00 hod.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

v pracovný deň

17:00 hod.

v deň pracovného voľna

11:30 hod.