Bohoslužby

PONDELOK

letný čas / 19:00 hod.

zimný čas / 18:00 hod.

UTOROK

letný / zimný čas 7:30 hod.

STREDA

letný čas / 19:00 hod.

zimný čas / 18:00 hod.

ŠTVRTOK

letný čas / 19:00 hod.

zimný čas / 18:00 hod.

PIATOK

letný / zimný čas 7:30

(prvý piatok v mesiaci letný

zimný čas 19:00 / 18:00 hod.

NEDEĽA

7:30 hod.

10:30 hod. (farská – hrubá sv. omša /počas letných prázdnin nie je)

PRIKÁZANÝ SVIATOK

v pracovný deň / čas sv. omše ostáva, ako je v týždni

v deň pracovného pokoja / sv. omše sú ako v nedeľu

TOMKY:

NEDEĽA

9:00 hod.

PRVÝ PIATOK

17:00 hod.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

v pracovný deň

16:00 hod.

v deň pracovného voľna

9:00 hod.