Kontakt

Martin Šafárik
Photo from Pavol Hradský (1)
Osobný mail:

msafarik@ba.ecclesia.sk

Farský mail:

borskyjur@fara.sk

Telefónne číslo:

0907 305 626

Bankové spojenie:

SLSPSK93 0900 0000 0050 3600 3783

IČO: 34016732

ÚRADNÉ HODINY

Po každej svätej omši v týždni v sakristii
Kancelária:

v stredu 16:00 – 17:00

ADRESA

Rímskokatolícky farský úrad

SNP 3, 908 79 Borský Sv. Jur