Najbližšie Udalosti

.

Telefónne číslo

0907 305 626

Kostol

Rímskokatolícky farský úrad
SNP 3
908 79 Borský Sv. Jur