Najbližšie Udalosti

.
16 aug
Letná duchovná obnova
16:00 - 17:00

Telefónne číslo

0907 305 626

Kostol

Rímskokatolícky farský úrad
SNP 3
908 79 Borský Sv. Jur