Deň detí 2022

Sv. Otec Ján XXIII. raz povedal, že:

„Keď sme verní Pánovmu povolaniu, ale tak opravdivo, s vážnosťou, zanietením, elánom,

máme zaručené skutočné potešenie zo života.“

My sme sa v tejto vernosti Pánovi, opäť zjednotili a stretli v našej farskej záhrade, aby sme deťom vytvorili príležitosť byť s Bohom, aj mimo sv. omše. Byť s kňazom, aj mimo kostola, niečo sa naučiť, aj mimo školy, byť s kamarátmi, aj mimo sociálnych sietí a stráviť spoločný čas bez hodiniek na ruke.,

Bolo výborne. Svojou šikovnosťou nás nadchol klaun SLÍŽO, v horúčave nás schladila zmrzlina, smäd zahasila čapovaná kofola a hlad sme odprevadili do ďalekých krajín, na ohni opečenými údeninami.

VĎAKA TI PANE ZA TENTO ČAS!!!

…tradičné letné občerstvenie…
náš klaun SLÍŽO