Články

Články

Slovo, aktuality, články
Deň detí 2022

Sv. Otec Ján XXIII. raz povedal, že: „Keď sme verní Pánovmu povolaniu, ale tak opravdivo, s vážnosťou, zanietením, elánom, máme zaručené skutočné potešenie zo života.“ My sme sa v tejto vernosti Pánovi, opäť zjednotili a stretli v našej farskej záhrade, aby sme deťom vytvorili príležitosť byť s Bohom, aj mimo sv. omše. Byť s kňazom,

ČÍTAŤ VIAC
Nedeľné sv. omše
Nedeľné sv. omše

Drahí veriaci, farníci. Vzhľadom na najnovšie limity účasti na sv. omšiach, 3 nedeľné sv. omše redukujem na jednu a to v čase o 10:30 hod., ktorú budem vysielať na živo na svojom FB profile. Po tejto sv. omši (cca. o 11.30 hod.) budem vonku pred kostolom rozdávať aj sv. prijímanie. Všetky úmysly ktoré ste doteraz

ČÍTAŤ VIAC
Sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania v našej farnosti 4. 10. 2020 o 10.30 hod. príde vyslúžiť sám o. arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Vzhľadom na najnovšie pandemické opatrenia, na náš počet birmovancov pripadá jeden rodič a birmovný rodič. Viac nás žiaľ do chrámu nemôže vojsť. Nech nás celá táto neútešná atmosféra vedie k uvedomeniu si hodnoty zdravia a

ČÍTAŤ VIAC
Pešia púť za Mamou
Pešia púť za Mamou

Panna Mária,prosíme Ťa skrze milosť, ktorou Pán prebýva s Tebou a Ty s ním,nech je Tvoje milosrdenstvo stále s nami.Daj nám vytrvalú lásku k Tebe a k Tvojmu Synovi.Daruj nám svoju priazeň aj vtedy, keď nás núdza doženie k slzám. …keď nás núdza doženie nie k slzám, alebo k Tebe Mama do Šaštína, do domu

ČÍTAŤ VIAC
Púť Katarínka
Púť Katarínka

Kláštor sv. Kataríny, kam sme sa z našej farnosti rozhodli putovať, patril františkánskemu rádu a bol založený v roku 1618 na mieste prastarej gotickej kaplnky s cintorínom ukrytej hlboko v malokarpatských lesoch, kde sa podľa legendy zjavovala aj svätá Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. Na toto miesto pokoja sme nešli kvôli zázraku mimoriadneho zjavenia,

ČÍTAŤ VIAC
Púť – PORCIUNKULA 2020
Púť – PORCIUNKULA 2020

Púť – PORCIUNKULA 2020 Dnes, 2. augusta na sviatok Porciunkule sme absolvovali púť do Malaciek, kde sme sa o 15.00 hodine spoločne s miestnymi farníkmi pomodlili KORUNKU K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU pred eucharistickým Kristom, po ktorej sme sa presunuli do bočnej kaplnky sv. schodov. Tam sme v modlitbe rozjímali nad bolestnou cestou utrpenia, nášho Vykupiteľa. Bol

ČÍTAŤ VIAC
Adorácie /stream
Adorácie /stream

Adorácie /stream Drahí veriaci. Dávam do pozornosti, že v našej farnosti sa bude konať každý štvrtok o 19.45 hod. eucharistická adorácia, ktorú budem aj streamovať na svojom FB profile. O.A.M.D.G.

ČÍTAŤ VIAC
Hoci sú kostoly zavreté, tento kňaz z Petržalky sa nenudí. Jeho hobby prináša útechu aj druhým
Hoci sú kostoly zavreté, tento kňaz z Petržalky sa nenudí. Jeho hobby prináša útechu aj druhým

Hoci sú kostoly zavreté, tento kňaz z Petržalky sa nenudí. Jeho hobby prináša útechu aj druhým Zdroj: https://www.tvnoviny.sk/domace/1994725_hoci-su-kostoly-zavrete-tento-knaz-z-petrzalky-sa-nenudi-jeho-hobby-prinasa-utechu-aj-druhym Svojím nadaním pomáha svojej duši a ďalším, ktorí potrebujú útechu. Tvrdí o sebe, že je len obyčajný chlapec z Petržalky. Naopak, tí, ktorí ho mali možnosť spoznať osobne, o ňom vravia, že je to neobyčajný kňaz. Martin

ČÍTAŤ VIAC
Médiami preexponovaná pandémia nemôže ohroziť Cirkev, hovorí kňaz Martin Šafárik
Médiami preexponovaná pandémia nemôže ohroziť Cirkev, hovorí kňaz Martin Šafárik

Médiami preexponovaná pandémia nemôže ohroziť Cirkev, hovorí kňaz Martin Šafárik zdroj: https://dennikslovensko.sk/38811/mediami-preexponovana-pandemia-nemoze-ohrozit-cirkev-hovori-knaz-martin-safarik/ Cirkvi boli ešte minulou vládou vyzvané k dočasnému zastaveniu verejných bohoslužieb, na čo biskupi Katolíckej cirkvi promptne reagovali. Pre mnohých šok, nepredstaviteľná zmena a prehnané opatrenie. Čo si o celej situácii s odstupom času myslí Mgr. Martin Šafárik, katolícky kňaz a šamorínsky kaplán, nám

ČÍTAŤ VIAC