Púť – PORCIUNKULA 2020

Púť – PORCIUNKULA 2020

Dnes, 2. augusta na sviatok Porciunkule sme absolvovali púť do Malaciek, kde sme sa o 15.00 hodine spoločne s miestnymi farníkmi pomodlili KORUNKU K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU pred eucharistickým Kristom, po ktorej sme sa presunuli do bočnej kaplnky sv. schodov. Tam sme v modlitbe rozjímali nad bolestnou cestou utrpenia, nášho Vykupiteľa. Bol s nami aj druhý najstarší obyvateľ našej obce, pán Jozef vo veku 90r., z čoho sa veľmi tešíme, lebo svojou účasťou vydal silné svedectvo o živej viere, ktorú v jej túžbe po kajúcnosti nezadrží ani takýto úctyhodný vek.

najstarší obyvateľ našej obce, pán Jozef

Pridať Komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *