…nečakaný odchod…

…nečakaný odchod…

Uprostred leta, nečakane odišiel spomedzi nás 24r. Marián.

Modlime sa:

Bože, svetlo verných duší, nakloň svoj sluch k našim modlitbám. Prosíme Tvoju dobrotivosť za Tvoje dieťa, nášho brata Mariána, zomrelého služobníka našej farnosti, ktorého si si nečakane dnes povolal k sebe. Na príhovor blahoslavenej a nepoškvrnenej Panny Márie udeľ mu sladké občerstvenie, blažený odpočinok a jas večného svetla v nebeskom kráľovstve, kde Ťa môže spolu s anjelmi chváliť za Tvoju lásku na veky vekov.
Amen.

Pridať Komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *