zo života farnosti

Nedeľné sv. omše

Nedeľné sv. omše

Drahí veriaci, farníci. Vzhľadom na najnovšie limity účasti na sv. omšiach, 3 nedeľné sv. omše redukujem na jednu a to v čase o 10:30 hod., ktorú budem vysielať na živo na svojom FB profile. Po tejto sv. omši (cca. o 11.30 hod.) budem vonku pred kostolom rozdávať aj sv. prijímanie. Všetky úmysly ktoré ste doteraz

Čítať Viac

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania v našej farnosti 4. 10. 2020 o 10.30 hod. príde vyslúžiť sám o. arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Vzhľadom na najnovšie pandemické opatrenia, na náš počet birmovancov pripadá jeden rodič a birmovný rodič. Viac nás žiaľ do chrámu nemôže vojsť. Nech nás celá táto neútešná atmosféra vedie k uvedomeniu si hodnoty...

Čítať Viac

Pešia púť za Mamou

Pešia púť za Mamou

Panna Mária,prosíme Ťa skrze milosť, ktorou Pán prebýva s Tebou a Ty s ním,nech je Tvoje milosrdenstvo stále s nami.Daj nám vytrvalú lásku k Tebe a k Tvojmu Synovi.Daruj nám svoju priazeň aj vtedy, keď nás núdza doženie k slzám. …keď nás núdza doženie nie k slzám, alebo k Tebe Mama do Šaštína, do domu

Čítať Viac

Púť Katarínka

Púť Katarínka

Kláštor sv. Kataríny, kam sme sa z našej farnosti rozhodli putovať, patril františkánskemu rádu a bol založený v roku 1618 na mieste prastarej gotickej kaplnky s cintorínom ukrytej hlboko v malokarpatských lesoch, kde sa podľa legendy zjavovala aj svätá Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. Na toto miesto pokoja sme...

Čítať Viac