zo života farnosti

Púť – PORCIUNKULA 2020

Púť – PORCIUNKULA 2020

Púť – PORCIUNKULA 2020 Dnes, 2. augusta na sviatok Porciunkule sme absolvovali púť do Malaciek, kde sme sa o 15.00 hodine spoločne s miestnymi farníkmi pomodlili KORUNKU K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU pred eucharistickým Kristom, po ktorej sme sa presunuli do bočnej kaplnky sv. schodov. Tam sme v modlitbe rozjímali nad bolestnou cestou utrpenia...

Čítať Viac