Pešia púť za Mamou

Panna Mária,
prosíme Ťa skrze milosť, ktorou Pán prebýva s Tebou a Ty s ním,
nech je Tvoje milosrdenstvo stále s nami.
Daj nám vytrvalú lásku k Tebe a k Tvojmu Synovi.
Daruj nám svoju priazeň aj vtedy, keď nás núdza doženie k slzám.

keď nás núdza doženie nie k slzám, alebo k Tebe Mama do Šaštína, do domu každého dieťaťa tejto našej slovenskej zeme. Aj v tomto zmätenom roku prišla – hŕstka verných. Kde boli ostatní?

Strach?

Zodpovednosť?

Poslušnosť nariadeniam?

…iba jedno si prajem: keby sme ostali takí poslušní aj príkazom Tvojho Syna, nielen svetskej moci.

Mama, ďakujem Ti za mojich farníkov, ktorí mi boli biskupom zverení, že ich viera strach nepozná, ale láska k Tebe ich vedie vpred a chráni ich viac, ako všetky „covid opatrenia“ ktoré vlastne ani nevieme či fungujú, či nie… Počúvame, triedime, uvažujeme. No jedno nám je v našej farnosti jasné:

ZA TEBOU VŽDY A VŠADE, MAMA!!! 💖

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Pridať Komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *