nezaradené

Deň detí 2022

Sv. Otec Ján XXIII. raz povedal, že: „Keď sme verní Pánovmu povolaniu, ale tak opravdivo, s vážnosťou, zanietením, elánom, máme zaručené skutočné potešenie zo života.“ My sme sa v tejto vernosti Pánovi, opäť zjednotili a stretli v našej farskej záhrade, aby sme deťom vytvorili príležitosť byť s Bohom, aj mimo sv. omše. Byť s kňazom,

Čítať Viac